Kutatási tevékenységünk

Alapítványunk vállata, hogy tudományos kutatás keretei között tárja fel az Életrevaló program lehetséges hatásait az oktatási/nevelési intézményekben. Kutatási tevékenységünk jelenleg Prof. Dr. Fülöp Márta (Magyar Tudományos Akadémia) szakmai felügyelete alatt folyik.

Eddigi kutatásaink legfőbb tapasztalatai:

Az Életrevaló program referenciaiskolájában (Kesjár Csaba Általános Iskola) tapasztalt eredmények a bevezetés óta:
1. Fegyelmezési problémák csökkenése
2. Tanulmányi átlag növekedése
3. Igazolatlan hiányzások számának csökkenése

Több iskolából származó általános tapasztalatok a program bevezetése után:
1. A pedagógusok életvezetési készségeinek fejlődése
2. A diákok együttműködési- és kommunikációs készségeinek fejlődése

Jelenleg folyó kutatási projektünk legfőbb fókuszai:
1. A szervezeti kultúra egységessége
2. A csoportkohézió erősödése
3. A diákok mentális állapota
4. A diákok társas kompetenciáinak fejlődése
5. Az intézmény eredményességi mutatóinak alakulása